เครื่องมือรัดสายรัดเหล็ก

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็ก เป็นเครื่องมือรัดสายสำหรับใช้งานเหล็กหลายขนาด โดยจะแบ่งประเภทของเครื่องมือดังนี้


1. เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual
2. เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

โดยลูกค้าสามารถเลือกดูเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับขนาดสายรัดและความต้องการของลูกค้าได้ ตามรายการด้านล่าง

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

Manual Steel Strapping tools A333

FROMM A332

MANUAL SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 13.0 x 0.38 – 0.50 mm.

Manual Steel Strapping tools A333

FROMM A333

MANUAL SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

Manual Steel Strapping tools A335

FROMM A335

MANUAL SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

Manual Steel Strapping tools A337

FROMM A337

MANUAL SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL (MicroLock™)

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm.

Manual Steel Strapping tools A338

FROMM A338

MANUAL SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL (MicroLock™)

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 19.0 x 0.50 – 0.70 mm.

Manual Steel Strapping tools A431

FROMM A431

MANUAL PUSHER TYPE COMBINATION STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 10.0 – 19.0 x 0.38 – 0.63 mm.

Manual Steel Strapping tools A402&A412

FROMM A402 / A412

MANUAL PUSHER TYPE STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.50 – 1.00 mm.

Manual Steel Strapping tools A301&A412

FROMM A301 / A412

MANUAL PUSHER TYPE STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.50 – 1.00 mm.

Steel Strapping tools Dynamic2000

FROMM DYNAMIC 2000

MANUAL SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

Pneumatic Steel Strapping tools A380

FROMM A380

PNEUMATIC SEALLESS COMBINATION STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 25.0 x 0.50 – 1.00 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A383

FROMM A383

PNEUMATIC SEALLESS COMBINATION STEEL STRAPPING TOOL (MicroLock™ Option Available)

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.30 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A385

FROMM A385

PNEUMATIC SEALLESS COMBINATION STEEL STRAPPING TOOL (MicroLock™)

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A390

FROMM A390

SEMI-AUTOMATIC SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A391

FROMM A391

SEMI-AUTOMATIC SEALLESS STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 19.0 x 0.38 – 0.58 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A480

FROMM A480

PNEUMATIC SINGLE NOTCH PUSHER TYPE SEAL COMBINATION STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 10.0 – 19.0 x 0.38 – 0.63 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A482

FROMM A482

PNEUMATIC DOUBLE NOTCH PUSHER TYPE SEAL COMBINATION STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A483

FROMM A483

PNEUMATIC DOUBLE NOTCH PUSHER TYPE SEAL COMBINATION STEEL STRAPPING TOOL

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 25.0 – 32.0 x 0.80 – 1.00 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A452

FROMM A452

PNEUMATIC PUSHER TYPE TENSIONER FOR ROUND OBJECT

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.27 mm.

Pneumatic Steel Strapping tools A461

FROMM A461

PNEUMATIC DOUBLE NOTCH SEALLER

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.00 mm.

สำนักงานใหญ่

โทร: 02-749-0400-1 
แฟ็กซ์: 02-749-1300
E-mail: enquiry@omsthai.com

เครื่องจักรและงานโครงการ

นายเอกวิทย์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
โทร : 088-987-8945
E-mail : aikawit@omsthai.com

เครื่องมือรัดสาย, สายรัด และ ฟิล์ม

นายเรวัต พิทักษ์สกุล
โทร : 082-925-5190
E-mail : rawat@omsthai.com

งานด้านเทคนิคและบริการ

นายศรชัย อาแพงพันธ์
โทร : 089-924-5828
E-mail : sornchai@omsthai.com

Scroll to top