ระบบบีบจัดระยะพาเลท

เราสามารถออกแบบ Centering Device เพื่อติดตั้งพร้อมกับสายพานลำเลียงเพื่อจัดกึ่งกลางบรรจุภัณฑ์ของคุณก่อนไปยังสถานีถัดไป