จานหมุน

เราสามารถออกแบบ Turn Tables ได้หลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานของคุณ