เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติก

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติก เป็นเครื่องมือรัดสายสำหรับใช้งานกับสายรัด PET หรือ สายรัด PP โดยจะแบ่งประเภทของเครื่องมือดังนี้

 1. เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ แบตเตอรี่
 2. เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ ลม
 3. เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบ Manual

โดยลูกค้าสามารถเลือกดูเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับขนาดสายรัดและความต้องการของลูกค้าได้ ตามรายการด้านล่าง

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ แบตเตอรี่

FROMM P318

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 9.0 – 13.0 x 0.35 – 0.80 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 9.0 – 13.0 x 0.35 – 0.80 mm. 3/8 – 1/2 x .015 – .031″
 • Strap tension :150 – 800 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Power supply : Battery 18VDC / 1.5 Ah Li-Ion
 • Weight : 3.4 kg / 7.5 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดใบปลิว
Leaflet Battery Tools

FROMM P328

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 12.0 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 12.0 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm. 7/16 – 5/8 x .016 – .041″
 • Strap tension : 250 – 2600 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Power supply : Battery 18VDC / 4.0 Ah Li-Ion
 • Weight : 4.3 kg / 9.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดใบปลิว
Leaflet Battery Tools
ดูวิดีโอ

FROMM P329

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.35 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.35 mm. 5/8 – ¾ x .026 – .053″
 • Strap tension : 500 – 4000 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Power supply : Battery 18VDC / 4.0 Ah Li-Ion
 • Weight : 4.3 kg / 9.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดใบปลิว
Leaflet Battery Tools
ดูวิดีโอ

FROMM P331

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.60 – 1.53 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 19.0 – 32.0 x 0.60 – 1.53 mm. 3/4 – 1 1/4 x .024 – .060
 • Strap tension : 1200 – 7000 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Power supply : Battery 36VDC / 2.5/4.0 Ah Li-Ion
 • Weight : 6.5 kg / 14.5 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดใบปลิว
Leaflet Battery Tools
ดูวิดีโอ

FROMM P328S

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 12.0 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 12.0 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm. 7/16 – 5/8 x .016 – .041″
 • Strap tension : 250 – 2600 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Power supply : Battery 18VDC / 4.0 Ah Li-Ion
 • Weight : 4.3 kg / 9.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดใบปลิว
Leaflet S-Series
ดูวิดิโอ

FROMM P329S

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.35 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.35 mm. 5/8 – ¾ x .026 – .053″
 • Strap tension : 500 – 4000 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Power supply : Battery 18VDC / 4.0 Ah Li-Ion
 • Weight : 4.3 kg / 9.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดใบปลิว
Leaflet S-Series
ดูวิดิโอ

FROMM DYNAMIC 2100

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.27 mm

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Plastic strapping PET and PP plain or embossed
 • Strap dimensions : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.27 mm / 5/8 – ¾ x .026 – .050″
 • Sealing type : Friction welding with average seal strenght of approx. 75%
 • Strap tension : 650 – 3000 N / 146 – 675 lbs adjustable
 • Power Supply : Li-Ion battery 14.4 VDC / 3 Ah
 • Weight : 4.3 kg / 9.5 lbs incl. battery

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet Dynamic 2100
ดูวิดีโอ

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ ลม

FROMM P357

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 12.7 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 12.7 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm. 1/2 – 5/8 x .016 – .041″
 • Strap tension: 600 – 1300 N (adjustable)
  1200 – 2500 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Weight: 5.7 kg / 12.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet P357
ดูวิดีโอ

FROMM P358

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.35 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET)
 • Strap dimensions : 16.0 – 19.0 x 0.65 – 1.35 mm. 3/4 – 5/8 x .016 – .041″
 • Strap tension : 1000 – 2300 N (adjustable)
  1900 – 4000 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 5.7 kg / 12.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet P358
ดูวิดีโอ

FROMM P359

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.60 – 1.53 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET)
 • Strap dimensions : 19.0 – 32.0 x 0.60 – 1.53 mm. 3/4 – 1 1/4 x .023 – .060″
 • Strap tension: 2000 – 7000 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Weight: 8.9 kg / 19.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet P359
ดูวิดีโอ

FROMM P380

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 13.0 – 19.0 x 0.40 – 1.35 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 13.0 – 19.0 x 0.40 – 1.35 mm. 1/2 – 3/4 x .016 – .053″
 • Strap tension : 600 – 2000 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 6.8 kg / 15 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet P380
ดูวิดีโอ

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบ Manual

FROMM P403

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 11.0 – 13.0 x 0.40 – 0.90 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 11.0 – 13.0 x 0.40 – 0.90 mm. ½ x .016 – .035″
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : 3.3 kg / 7.3 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet P403 – P404
ดูวิดีโอ

FROMM P404

เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติกแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดขนาด : 12.0 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Polyester (PET) and Polypropylene (PP)
 • Strap dimensions : 12.0 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm. 7/16 – 5/8 x .016 – .041″
 • Strap tension : 250 – 2600 N (adjustable)
 • Sealing type : Sealless
 • Power supply : Battery 18VDC / 4.0 Ah Li-Ion
 • Weight : 4.3 kg / 9.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet P403 –P404
ดูวิดีโอ