เครื่องมือรัดสายรัดเหล็ก

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็ก เป็นเครื่องมือรัดสายสำหรับใช้งานเหล็กหลายขนาด โดยจะแบ่งประเภทของเครื่องมือดังนี้

 1. เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual
 2. เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

โดยลูกค้าสามารถเลือกดูเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับขนาดสายรัดและความต้องการของลูกค้าได้ ตามรายการด้านล่าง

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

FROMM A332

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 13.0 x 0.38 – 0.50 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
 • Strap dimensions : 9.5 – 13.0 x 0.38 – 0.50 mm. 3/8 – ½ x .015 – .020″
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 3.3 kg / 7.3 lbs
  3.7 kg / 8.1 lbs (TW version)

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A333

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
 • Strap dimensions : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm. ½ – ¾ x .015 – .023″
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 3.9 kg / 8.6 lbs
  4.3 kg / 9.5 lbs (TW version)

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A335

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm. ½ – ¾ x .015 – .023″
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 3.9 kg / 8.6 lbs
  4.3 kg / 9.5 lbs (TW version)

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A337

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm. 3/8 – ¾ x .015 – .025″
 • Sealing type : Sealless with MicroLock™
 • Weight : 4.5 kg / 9.8 lbs
  4.7 kg / 10.4 lbs (TW version)

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A338

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 19.0 x 0.50 – 0.70 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 12.7 – 19.0 x 0.50 – 0.70 mm. ½ – ¾ x .020 – .028
 • Sealing type : Sealless (available also with MicroLock™)
 • Weight : 5.7 kg / 12.6 lbs
  5.9 kg / 13.0 lbs (TW version)

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A431

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 10.0 – 19.0 x 0.38 – 0.63 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 10.0 – 19.0 x 0.38 – 0.63 mm. ¾ – ¾ x .015 – .025″
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : 3.4 kg / 7.5 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A402 / A412

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.50 – 1.00 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 19.0 – 32.0 x 0.50 – 1.00 mm. ¾ – 1¼ x .020 – .040″
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : A402: 4.0 kg / 8.8 lbs
  A412: 3.4 kg / 7.4 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A301 / A412

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.50 – 1.00 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 19.0 – 32.0 x 0.50 – 1.00 mm. ¾ – 1¼ x .020 – .040″
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : A301 : 3.5 kg / 7.7 lbs
  A412 : 3.4 kg / 7.4 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM DYNAMIC 2000

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบ Manual

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Steel strapping regular duty up to 850 N/mm²
 • Strap dimensions : 12.7 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm / ½ – ¾ x .015 – .023″
 • Sealing type : Sealless with average seal strenght of approx. 80%
 • Weight : 3.9 kg / 8.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร
Leaflet Dynamic 2000

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

FROMM A380

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 25.0 x 0.50 – 1.00 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 12.7 – 25.0 x 0.50 – 1.00 mm. ½ – 1 x .020 – .040″
 • Strap tension : 4500 N, 6500 N, 7500 N, 9500 N
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 16.9 kg / 37.3 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A383

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.30 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.30 mm. ¾ – 1¼ x .025 – .050″
 • Strap tension : 10000 N, 15000 N
 • Sealing type : Sealless (available also with MicroLock™)
 • Weight : 23.5 kg / 51.8 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A385

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm. 3/8 – ¾ x .015 – .025″
 • Strap tension : 2200 N, 3500 N, 4100 N, 6500 N
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 10.0 kg / 22.0 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A390

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
 • Strap dimensions : 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.58 mm. 5/8 – ¾ x .015 – .023″
 • Strap tension : 6000 N
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 5.1 kg / 11.2 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A391

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 19.0 x 0.38 – 0.58 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 12.7 – 19.0 x 0.38 – 0.58 mm. ½ – ¾ x .015 – .023″
 • Strap tension : 6000 N
 • Sealing type : Sealless
 • Weight : 5.1 kg / 11.2 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A480

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 10.0 – 19.0 x 0.38 – 0.63 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 10.0 – 19.0 x 0.38 – 0.63 mm. 3/8 – ¾ x .015 – .025″
 • Strap tension : 2500 N, 4500 N
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : 4.5 kg / 9.9 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A482

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 12.7 – 16.0 x 0.40 – 1.05 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 19.0 x 0.63 – 0.90 mm. ¾ x .025 – .035″
 • Strap tension : 4000 N, 7000 N
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : 6.5 kg / 14.3 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A483

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 25.0 – 32.0 x 0.80 – 1.00 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 25.0 – 32.0 x 0.80 – 1.00 mm. 1 –1¼ x .031 – .040″
 • Strap tension : 7000 N, 9000 N
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : 18.0kg / 39.7 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A452

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.27 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.27 mm. ¾ – 1¼ x .025 – .050″
 • Strap tension : 8500 N
 • Sealing : with separate sealer (Model A412 or A461)
 • Sealing type : Metal seals
 • Weight : 4.4 kg / 9.6 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร

FROMM A461

เครื่องมือรัดสายรัดเหล็กแบบใช้ ลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้กับสายรัดเหล็กขนาด : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.00 mm.

TECHNICAL DATA

 • Strap Qualities : Regular duty (Uniflex) up to 850 N/mm²
  High tensile (Ultraflex) up to 1100 N/mm²
 • Strap dimensions : 19.0 – 32.0 x 0.63 – 1.00 mm. ¾ – 1¼ x .025 – .040″
 • Tensioning : with separate tensioner (Model A452)
 • Weight : 4.2 kg / 9.3 lbs

ดาวน์โหลดเอกสาร